วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

แนะนำตนเอง
สวัสดีค่ะ...
ชื่อ :  นางสาวอัยลดา  ทองคำ
ชื่อเล่น :  ปาล์ม
เกิด  :  วันอังคาร  ที่  8  กันยายน  2535
รหัสนักศึกษา  5411103064
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์  หลักสูตรคณิตศาสตร์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
ชอบสีชมพู  ชอบกินข้าวไข่เจียวหมูสับ
ไม่ชอบกินช้อกโกแลต  ไม่ชอบแมว

ที่อยู่ปัจจุบัน  :  413/2  หมู่  11  ตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด  4  คน  ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่  4
บิดา - มารดา  ประกอบอาชีพทำสวน

ปรัชญาชีวิต : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด